O těchto stránkách

Tyto stránky jsou věnovány nepřipravené cestě kolem světa, na kterou jsme s kamarádem Andreou vyrazili v prosinci 2009 a kterou jsem už bez Andrei dokončil v roce 2015. Stránky jsme vymysleli ještě před naším odjezdem a jejich strukturu dotvořili v průběhu prvních měsíců na cestě. Chtěli jsme tu prezentovat příběhy a fotky z cesty a aktuálně ukazovat, kde právě jsme, jak vypadáme a jak se nám daří. Jak to tak bývá, počáteční nadšení mívá velké oči. Na začátku (Turecko, Irán, Pakistán) jsem v podrobných článcích popisoval každý den a každou zajímavou událost. Časové nároky na takovouto aktualizaci ale byly tak velké, že už nezbývalo moc času na cestování. Takže postupně tyto podrobné články vymizely a všechno podstatné jsem začal zahrnovat do rekapitulačních článků po 50 dnech (na levé straně menu pod "Unprepared Days"). Podrobné články a fotoreportáže jsem pak psal jen k nejzajímavějším zážitkům a dobrodružstvím z jednotlivých zemí (na levé straně pod jednotlivými zeměmi u "Unprepared Countries").

Stránky měly českou, anglickou a italskou verzi. Českou verzi dělám já a je v současnosti tak nějak udržována. Italskou verzi spravoval Andrea, je docela ucelená a přestal do ní psát s koncem své cesty (po jednom roce). Je dostupná na adrese www.unpreparedtravellers.com/it . Anglickou verzi jsme používali hlavně na zveřejňování galerií fotek z cesty, ale zvládli jsme zpracovat a zveřejnit jen fotky z prvních deseti zemí. Pro anglicky mluvící čtenáře je tedy určen jen anglický popis u fotek v hlavičce na vrchu celé stránky.

Tato hlavička ukazuje naši polohu a situaci v jednotlivých fázích cesty. Každý záznam zobrazuje pořadové číslo dne, datum, zemi a město, kde jsme v daný den byli. Dále nějaký popis toho dne - hlavní aktivitu nebo název související s denními fotkami. Pod tím je mapa s vyznačeným místem našeho pobytu a vedle ní jsou denní fotky z toho dne. Aby bylo vidět, jak jsme zrovna vypadali. Jestli jsem se dal ostříhat dohola, nebo si Andrea nechal zarůst hlavu. Až do 543. dne patří část vlevo od mapy Andreovi a část vpravo mně. Pak Andrea cestu ukončil a vlevo i vpravo jsem už jen já. Já vím, že je to moc. Můžete si přelepit vrchních 5 cm obrazovky lepící páskou.

Vedle fotky jsme každý den na škále od 1 (minimum) do 10 (maximum) bodovali, jak se nám ten den daří ve třech ohledech:
1. Jak se cítíme fyzicky? Jsme v perfektní fyzické formě, máme zlomenou nohu, ztratili jsme právě 15 kg po průjmu anebo jsme právě ušli 50 km po třech nocích bez vody a spánku?
2. Jak se cítíme psychicky? Užíváme si cestu, máme zlomené srdce, ukradli nám právě naše batohy, zmizely nám peníze z účtů, shořely nám pasy nebo strážný v našem vězení nemluví ani slovo anglicky?
3. Jak dobrý byl podle nás nápad vyrazit na tuto cestu? Jsme rádi, že jsme na ni odjeli a jak probíhá, nebo to byla ta největší blbost našeho života? Stále nás cestování baví, nebo už toho máme plné zuby, nerozumíme místnímu jazyku, nechceme už průjmy po každém jídle a zvracení v každém místním autobuse? Překonali jsme kulturní šok, nebo on překonal nás?

Dnes už tato hlavička slouží jen jako album, ve kterém se dá listovat dopředu a dozadu a prohlížet si, kde jsme který den byli, co jsme tam dělali, jak jsme vypadali a jakou jsme měli náladu. Bohužel Google změnil způsob zobrazení map, takže místo dřívější přehledné mapy to teď vůbec není hezké. Mám tak připravenou novou hlavičku, kterou snad někdy nainstaluju místo té stávající. K pohybu mezi záznamy slouží malé šipky pod denním skóre. Jednoduchá šipka skáče o 1 záznam a dvojitá o 20 záznamů. Záznamy jsou uloženy takto:
- 1. až 428. den - společná cesta: co záznam to den cesty, při pohybu doleva a doprava se skáče o 1 den, vlevo je Andrea a vpravo já
- 428. až 537. den - oddělená cesta: záznamy po třech dnech cesty, při pohybu doleva a doprava se skáče o 3 dny, vlevo je Andrea a vpravo já
- 537. až 740. den - moje cesta: záznamy po sedmi dnech cesty, při pohybu doleva a doprava se skáče o 7 dnů, vlevo je moje fotka z daného dne a vpravo moje fotka z následujícího dne
- 740. den až do konce - flexibilní cesta: záznamy po šesti až dvanácti dnech cesty podle toho, kdy jsem se zrovna ocitl v nějakém zásadnějším místě, při pohybu doleva a doprava se skáče zhruba o 6 až 8 dnů, výjimečně i více nebo méně, vlevo i vpravo jsou moje fotky z dnů v daném místě.

Na levé straně obrazovky je navigační menu s odkazy do jednotlivých částí stránek. První skupina "Unprepared Intro" je určitým přehledem celé cesty. Příspěvky jsou zde až na výjimky fixní a nejsou určeny k psaní komentářů. Článek "O této cestě" popisuje, jak se celá cesta zrodila a probíhala. Příspěvek "O těchto stránkách" popisuje strukturu stránek (je to tento příspěvek, takže jsme se zacyklili, moebiova páska, časový paradox, vše směřuje k výbuchu, nééééé ...!!!). "O Andreovi a Frantovi" jsou pomyslné rozhovory s námi, které jsme v opilosti napsali.

Příspěvek "Mapa této cesty" obsahuje link na podrobnou mapu celé cesty s vyznačením všech měst a tras, kde jsme jeli po souši, pluli po vodě nebo letěli. Není to obrázek v úvodu příspěvku, ale link na jeho konci. Mapa má rozlišení 4595 x 2335 pixelů, takže se na ni v prohlížeči obvykle musí kliknout, aby se objevila v plné velikosti. Článek "Itinerář této cesty" obsahuje ke každému dnu cesty datum, zemi, město a hlavní aktivitu. Mapa cesty je kompletní, itinerář ještě někdy dopíšu až dodělám poslední články 1900, 1950 a 2000 dnů.

Druhá skupina "Unprepared Status" obsahuje přehledové články s popisem, kde jsem byl (kde jsme byli) a co jsem tam zažil (co jsme tam zažili). Články jsou publikovány každých 50 dnů, na všech fotkách jsem já a představují asi nejdůležitější výtah z celých stránek. Jou kompletní. Teda až je všechny dopíšu.

Třetí skupina "Unprepared Countries" obsahuje seznam všech navštívených zemí a články zveřejněné k jednotlivým zemím. Některé země obsahují všechny články z pobytu v nich, takže jsou kompletní. Jsou to: Turecko, Irán, Pakistán, Jihoafrická republika, Namíbie, Zambie, Burundi, Japonsko, Singapur, Filipíny, Kambodža a Nový Zéland. Další země jsou téměř kompletní: Nepál, Uganda, Vietnam, Laos, Malajsie, Indonésie a Austrálie. Ostatní země obsahují jen střípky z míst, kde bylo něco pěkného, zajímavého, nebo o čem jsem měl náladu psát. Anebo zatím neobsahují žádný článek. Nevím, zda se někdy dostanu k tomu to dopsat. Leda že bych měl pár let volna, kdy bych nemohl dělat nic jiného. Nebo že bych potřeboval peníze tak zoufale, že bych chtěl vydat knihu.

U článků z druhé i třetí skupiny je možné psát komentáře, takže uvítám, když mne v nich někdo pochválí, nebo mi vynadá. Když mi tam nikdo nebude nic psát, budu ztrácet chuť do psaní.

Poslední skupina "Unprepared Photos" obsahuje odkazy na dva druhy galerií fotek. "Nepřipravení my" obsahuje link na galerii Faces mých (před 543. dnem mých a Andreových) denních fotek. Každá fotka odpovídá jednomu dnu cesty a patří k příslušnému popisu dne z itineráře. Od vstupu do Ameriky obsahují fotky název země a města. Příspěvek "Nepřipravené země" obsahuje odkazy na galerie z prvních 10 zemí cesty. A asi k nim hned tak nové nepřibudou, protože pokud mi někde zbude čas, spíš budu psát články, než přebírat fotky.

Na konci bývala ještě návštěvní kniha "Guestbook", ale ta se stala cílem takového útoku spam robotů, že jsme ji raději vypli. A úplně dole je počítadlo přístupů z různých zemí. To jsou tak zhruba tyto nepřipravené stránky.