Venezuela

47.10 Nepřipravené tance v Adícoře (Unprepared Dances in Adícora)

(Fotoreportáž)
(7.4.2013-28.7.2013)

Během pobytu v Adícoře jsem byl svědkem velké přehlídky společenského tance. Latinskoamerického, ale nechyběly ani standardní tance a dnešní nová vlna. Bylo, na co se dívat. Naštěstí jsem z Česka obdržel náhradní fotoaparát a tak se na vybrané taneční ukázky můžete podívat i vy.


Tanečníci předvádí dokonalou ČTVERYLKU.

47.9 Nepřipravená čísla v Punto Fiju (Unprepared Numbers in Punto Fijo)

(Fotoromán)
(25.5.2013)

- "Dost bylo papoušků! Dost bylo indiánů! Dost bylo holubů!" Ano, i takovéto ohlasy v naší redakci dostáváme. "Chceme něco ze života. Nějakou akci. Holky. A kluky. Aspoň jedno číslo."

Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli těmto žádostem vyhovět. Vytvořili jsme fotoromán pro čtenáře Brava a Bravíčka s výběrem těch nejlepších čísel.

Varování! Následující fotografie mají podtext! Mládeži do 15 let je vstup povolen jen s písemným souhlasem rodičů.

47.6 Nepřipravená zátiší v Los Llanos (Unprepared Still Lifes in Los Llanos)

(Fotoreportáž z mobilu)
(20.-23.3.2013)

Zátiší s piraňou

Tak kdo koho sní?

47.4 Nepřipravené zmrzliny v Coru (Unprepared Ice Creams in Coro)

(Fotoreportáž)
(6.-7.12.2012)


Chtěl bych úplně všechny, ale dejte mi to do dvou kopců za 15 Bolívarů.