Nepřipravení my (Unprepared Faces)

Na následující adrese je umístěna galerie "Faces" našich osobních fotek z celé cesty. Struktura je jednoduchá - co fotka, to den. Fotky se pravidelně střídají - na první je vždy Andrea, na další já a to od 1. až do 369. dne (Japonsko / Jordánsko), kdy Andrea cestu ukončil. Následují moje fotky až do 413. dne (Vietnam), kdy se Andrea k cestě zase připojil, takže se pak naše fotky střídají až do 428. dne (Laos), kdy Andrea opět přestal cestovat a dávat sem fotky. Ve zbytku alba jsou tedy už jen moje fotky.

Původním záměrem bylo pozorovat, jak se nám v průběhu cesty budou měnit obličeje. Jak se opálíme, jak pohubneme, jaké jizvy si odneseme a jak se prostě změníme. Zároveň nám měla každá fotka připomínat, kde jsme ten den byli, co jsme dělali a jakou měl atmosféru. V současnosti je to jediná galerie fotek, kterou stíhám aktualizovat a minimálně každých 50 dnů tam fotky doplňuju. Vybrané fotky z této galerie pak dávám i do záhlaví těchto stránek s číslem dne, datem, místem a mapou.


http://www.unpreparedtravellers.com/en/unprepared-faces

Pod následujícími obrázky zhruba začínají naše fotky v jednotlivých navštívených zemích.

0. Česká republika

1. Turecko

2. Irán

3. Pákistán

4.1 Indie

5. Šrí Lanka

4.2 Indie 2

6. Nepál

7. Čína

8. Mongolsko

9. Rusko

10. Estonsko

11. Jihoafrická republika

12. Namibie

13. Zambie

14. Burundi

15.1 Tanzánie

16. Uganda

17.1 Keňa

15.2 Tanzánie 2

17.2 Keňa 2

18. Etiopie

19. Súdán

20. Egypt

21. Japonsko

22. Jižní Korea

23.1 Vietnam

24. Laos

25.1 Thajsko

26.1 Malajsie

27.1 Indonésie

25.2 Thajsko

26.2 Malajsie

28. Singapur

27.2 Indonésie

26.3 Malajsie

29. Filipíny

23.2 Vietnam

30. Kambodža

25.3 Thajsko

26.4 Malajsie

31. Nový Zéland

32. Austrálie

27.3 Indonésie

25.4 Thajsko

27.4 Indonésie

25.5 Thajsko

22.2 Jižní Korea

Tichý oceán

33.1 Mexiko

34.1 USA

35.1 Kolumbie

36.1 Ekvádor

37.1 Peru

38.1 Bolívie

39.1 Argentina

40. Uruguay

41.1 Brazílie

41.2 Brazílie

42.1 Paraguay

41.3 Brazílie

42.2 Paraguay

39.2 Argentina

43.1 Chile

39.3 Argentina

43.2 Chile

39.4 Argentina

38.2 Bolívie

37.2 Peru

43.3 Chile

37.3 Peru

41.4 Brazílie

44.1 Guyana

45.1 Surinam

46.1 Francouzská Guyana

41.5 Brazílie

47.1 Venezuela

35.2 Kolumbie

47.2 Venezuela

35.3 Kolumbie

47.3 Venezuela

35.4 Kolumbie

36.2 Ekvádor

35.5 Kolumbie

48. Panama

49. Kostarika

50. Nikaragua

52. Salvador

53.1 Guatemala

54. Belize

53.2 Guatemala

51. Honduras

53.3 Guatemala

34.2 USA

35. Kanada

33.3 Mexiko