34.4. Nepřipravený Pacific Crest Trail I. (dny 1-11)

Výběr fotek z každého dne putování po Pacific Crest Trailu, doplněný o zápisky z deníku, který jsem si po večerech a o přestávkách psal. Prvních jedenáct dnů představovalo cestu v nesmírně suché a horké části cesty s minimem vody a postupný výstup do nejvyššího pohoří kontinentálního USA Sierra Nevada.

Na fotce z rána druhého dne je hezky vidět velikost mého batohu na začátku pochodu. Pro představu - měřím 192 cm.

Kdo by si chtěl celou trasu Pacific Crest Trailu prohlédnout, může tak udělat v aplikaci Google Earth. Stáhněte si soubor dat o cestě po PCT a pak ho v Google Earth otevřete, nebo na něj po nainstalování Google Earth poklepejte a on se vám otevře sám. Pak si tam můžete zoomovat, různě si to panoramaticky natáčet a celý trek si prohlížet. V Google Earth dělám mapy, které přidávám k fotkám z každého dne.

Fotky a deníky z dnů 1 až 11 jsou zde:

Den 1
Deník z pondělí, 11.8.2014 (1709) 5-8-6
3 míle (5 km): 652 -> 655
Walker Pass -> Sequoia National Forest

Den 2
Deník z úterý, 12.8.2014 (1710) 4-8-7
14 mil (22.5 km): 655 -> 669
Sequoia National Forest

Den 3
Deník ze středy, 13.8.2014 (1711) 7-9-10
11 mil (17.5 km): 669 -> 680
Sequoia National Forest

Den 4
Deník z čtvrtka, 14.8.2014 (1712) 8-8-8
4 míle (6.5 km): 680 -> 684
Sequoia National Forest

Den 5
Deník z pátku, 15.8.2014 (1713) 8-9-9
14 mil (22.5 km): 684 -> 698
Sequoia National Forest

Den 6
Deník ze soboty, 16.8.2014 (1714) 9-9-8
7 mil (11 km): 698 -> 705
Sequoia National Forest -> Kennedy Meadows (sprcha, hygiena, vyprani a nakup) -> Sequoia National Forest

Den 7
Deník z neděle, 17.8.2014 (1715) 9-8-9
15 mil (24 km): 705 -> 720
Sequoia National Forest

Den 8
Deník z pondělí, 18.8.2014 (1716) 8-8-8
12 mil (19 km): 720 -> 732
Sequoia National Forest (Olancha Pass)

Den 9
Deník z úterý, 19.8.2014 (1717) 7-10-8
10 mil (16 km): 732 -> 742
Sequoia National Forest

Den 10
Deník ze středy, 20.8.2014 (1718) 7-8-9
10 mil (16 km): 742 -> 752
Sequoia National Forest (Mulkey Pass, Trail Pass, Cottonwood Pass, Chicken Spring lake)

Den 11
Deník ze čtvrtka, 21.8.2014 (1719) 7-8-9
14 mil (22.5 km): 752 -> 765+1
Sequoia National Forest -> Sequoia National Park (Crabtree Meadow)

Komentáře

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格

http://blog.unethost.com/

So even can is raining or drizzling, the Top guns umbrella is definitely the perfect companion. My children at time of 10 and 12, still can't easily differentiate between tricks and proper truth.There is a good deal of scientific evidence behind my expression. Should know who Mira was or read more information, please leave a comment. Addtional tips: fear is useful, but watch where incase you in order to.

Phen375 uk
Thoraxin ingrediente

So even if it is raining or drizzling, the Top guns umbrella would definitely be the perfect companion. My children at the years of 10 and 12, still can't easily differentiate between tricks and life.There is way of scientific evidence behind my affirmation. If you know who Mira was or get more information, please leave a comment. Addtional tips: fear is useful, but watch where incase you this.

Ratel Extremo Plus ulotka
Insemin превара

Assess to oversee, in a respectful and hands-off fashion, that all the bases get touched. If you will not want to reside there, there's no-one to else will, either.What could be the secret to leveling upright in Petville? Charter buses can be easily seen in many states and provinces throughout U.S. Consequently, bottom waters will often have lower pH than surface waters.

option time καταθέστε τι είναι αυτό
fmtrader bonus

But, a person are have a sunroof, all of your at least close that for your road grand adventure. Because of they do not use it in that time of year. Make sure you select a sturdy unit with good reliable latches.In February, at Fort Dix, a 19-year-old private your market U.S. If selected project requires the use of bricks, always purchase extra ones to use as needed. What would we do with every clothes?

orbex CĂłdigo bĂ´nus
triumphfx validate strategia

Such an AC can cool or heat atmosphere up to a certain extent. Just do some research and you can do easily choose a good creme. Her personality makes all the blond jokes seem candid.Rather than working for an individual else, consider investing regarding rental economy. Too much of something is badly as having too touch. You can find cheap, high-end luxury automobiles in seized car auctions.

File Excel ke toan tien luong File Excel K Ton Lng Archives - K Ton Tin Lng>>> Trong quá trình học giả dụ Các bạn cảm thấy còn chưa nắm vững, trọng điểm sẽ gần lại cho bạn học 1 khóa mới, tỉ dụ bạn bạn công tác phải đi công công tác nữa tháng ở Hà Nội, vào học không theo kịp phần kế toán Misa bên mình sẽ gần cho bạn học lại mà ko thu thêm học phí.những hình thức trả lương trong doanh nghiệp – lương lậu là khoản tiền mà công ty trả cho người lao động để thực hành công việc theo ký hợp đồng. đơn vị sở hữu quyền tuyển lựa hình thức trả lươngtheo thời kì, sản phẩm hay khoán. Nhưng cần phải đảm bảo không được phải chăng hơn mức lương tối thiểu.Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm cho việc. Được xác định trên cơ sở vật chất lương bổng tháng chia cho số ngày khiến việc thông thường trong tháng. Theo quy định của luật pháp mà doanh nghiệp chọn lọc, nhưng tối đa không.

Welcome to OWS.MY - Coolant System Treatment http://www.ows.my/index.php?option=com_hikashop&ctrl=product&task=show&c... - Show more>>>

CAB 토토 사이트 홍보를 해 왔던 총판입니다.
작년12월부터 총판 수익금 526만원을 못받아서
이렇게 먹튀 사이트에 글을 올리게 됐습니다,
홍보를 꾸준히 해 오다가 홍보 방법이 막혀서 사전에 CAB운영진의 양해를 구해서
7-8개월동안 홍보방법을 찾기위해 홍보를 못했습니다,
그러다 올해 5월부터 홍보방법을 찾아서 홍보를 하다가
도메인이 유해 사이트로 떠서 새로운 도메인 셋팅을 해 달라고 부탁드렸더니
충분히 기다릴만큼 기다렸다고 도메인 셋팅을 안해주더군요,,
홍보 준비하는 기간동안에 수익금은 500만원이 넘어 있었고,나는 정산금보다
홍보를 계속하고 싶었는데,
갑자기 도메인 셋팅을 안해준다고 하니,,,황당하더군요
그래서 도메인 셋팅 안 해 줄거면 정산금을 정산해 달라고 햇더니
"6개월반이나 기다려 아무성과가 없어서 정산금을 못주겟다네요,,
그래도 5월에는 많지는 않지만 10여명정도 가입이 있었고,이제 어느정도 효과를 볼려고
하는데
정산금 주기 싫어서 같이 일을 못하겟다고 하니,,,이게 먹튀가 아니고 뭔가요?
내가 이렇게 글을 올리는것도 사전에 CAB운영진에 미리 얘기를 드렸고,마음대로 하라고 하면서
관리자 비번과 텔레그램까지 차단했고,CAB 사이트에 자세히 알아보니,일반 유저 먹튀도 여러건 발견되어
이대로 나두면 안되겠다는 생각이 들어 이렇게 글을 올립니다.
일단 저와 제가 아는 동생이 CAB에서 놀았던 입금 계좌를 경찰에 아는분한테 제출을 할겁니다.
지금 CAB을 이용하고 계신분이나 이용하실분들은 나중에 통장 계좌가 노출되어 경찰 조사를 받는일이
없도록 CAB토토사이트 이용을 자제해 주시기 바랍니다,
그리고 CAB토토 사이트도 상황이 복잡해지면 일반유저 먹튀도 예상되니까,
가능하면 다른 사이트 이용을 부탁드립니다!!

Mega888 – 918indo.com http://www.918indo.com/mega888/ - More info!

website with Coin Master Hack 2019 MAY UPDATED!
June UPDATED 2019.
kw:
Coin Master Hack Like
Coin Master Hack Version Mod Apk
Coin Master 3.4.4 Hack Download